Informacje

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego (w Niemczech w skrócie VAT-UE.ORG.) to jednoznaczne oznaczenie przedsiębiorstwa w rozumieniu podatku obrotowego.

Na terenie Unii Europejskiej numer służy do celów podatkowych związanych z realizacją wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami i usługami. Numer jest wymagane dla każdego przedsiębiorstwa, które uczestniczy w obrocie towarami i usługami między krajami członkowskimi na terenie Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2013 roku zgodnie z najnowszą dyrektywą Rady UE (2010/45/UE) każdy usługodawca ma obowiązek podawać prawidłowy numer VAT usługobiorcy w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw zwolnionych z podatku.

Europejski katalog numerów identyfikacji podatkowej VAT, UST-ID.org, wspiera przedsiębiorców z UE podczas realizacji wewnątrzwspólnotowego obrotu płatniczego. W przeciwieństwie do systemu VIES Komisji Europejskiej (VAT Information Exchange System, z ang. system wymiany informacji o podatku VAT), który umożliwia tylko sprawdzanie ważności numerów VAT, UST-ID.org daje możliwość sprawdzania numerów VAT przez wyszukiwanie przedsiębiorstw i upraszcza w ten sposób fakturowanie na terenie Unii Europejskiej.

Rejestrując swój numer VAT, pomagają Państwo swoim partnerom handlowym z obszaru UE i wspierają rozwój pozytywnych relacji biznesowych.

UWAGA - Numery VAT mogą być nadawane wyłącznie przez organy podatkowe

Coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że przedsiębiorstwa z różnych państwa UE otrzymują ofertę uzyskania ważnego numeru VAT w zamian za wpłatę zaliczki. Oferty te mają formę oficjalnych dokumentów UE.

Tylko oficjalne organy podatkowe krajów UE mają prawo do nadawania numerów VAT UE. W razie otrzymania niezamawianych informacji dotyczących nabycia numeru VAT UE należy skonsultować się z właściwym organem podatkowym.